அஜித் பிறந்தநாளுக்கு வெளிவந்த இரண்டு பிளாக்பஸ்டர் படங்கள்.. புது வில்லன் அவதாரத்தில் போட்ட அஸ்திவாரம்

tamil cinema news | cinema news

Getting surprises from Ajit on his birthday has become a habit for his fans.

Recently, the poster of the film Vidathali has been released on the occasion of Ajith’s birthday. The poster has been designed to raise a lot of expectations among the fans.

Nick Arts helped him in the initial days and has been giving many successful films. And getting surprises from Ajit on his birthday has become a habit for his fans.

Read also:The disappointment of the AK 62 title.. Netizens are scoring goals

Here are two blockbuster movies that released on Ajith’s birthday. The 1999 film Vaali was directed by SJ Suryah. Ajith will play a double role in the film.

And he was expecting the film to release on his birthday. But the film, released by Nick Arts on April 30, has left fans in agony. Although this film became a name telling film for him. And this is one of Ajith’s black master films.

Read also:95 kg weight Raj.. Ajit’s headache problem

Similarly, Ajith appeared as the romantic hero in the 2000 film Kandu Kondane Kandu Kondane. The film created a new foundation for him. However, he was hopeful that the film would release on his birthday. But his film was released four days later on 5 May.

It broke the expectations of the fans but gave Ajith a blockbuster hit. It is particularly noteworthy that his new venture, playing a villain, was a turning point for him.

Read also:Title of AK 62 released .. Ajit stuck in V Sentiment again