அந்தரங்க வாழ்க்கை வாழ்ற நீங்க கல்யாணம் பண்ணுவீங்களா.? அப்பாவே மிஞ்சும் அளவிற்கு பதிலடி கொடுத்த ஸ்ருதி

tamil cinema news | cinema news

Actress Shruti Haasan left her father behind in this matter.

Shruti Haasan, the elder daughter of global hero Kamal Haasan, who has dominated Tamil cinema since the 80s, is working as a leading actress in Tamil and Telugu. Especially now he is doing rounds in Telugu instead of Tamil.

In such a situation, when Shruti, who is living in a live-in relationship with her boyfriend, was asked if she would get married, she gave a better answer than her father. At present, Shruti has been proud of her partner who has been in a live-in relationship several times.

read this also, Shruti Haasan, who answered two embarrassing questions

Because despite being an actress, she openly shares her personal life on social media. The one who doesn’t care, he keeps as his companion. Besides, marriage is a structure. There is an honor for that. This definitely needs to be understood.

Shruti, who is currently in a live-in relationship, is in agreement with her partner getting married or not. She posts intimate pictures with her boyfriend on social media. He has been answering many questions openly in the media regarding this.

read this also, A 62-year-old actor introduced 37-year-old Shruti Haasan to his 31-year-old mother.

Similarly, his father married first and divorced when he had two daughters. After that he was in a long-term live-in relationship with his co-star Gautami. After this he broke up with her too.

Kamal’s daughter Shruti Haasan also has a similar mindset now. She is also openly saying that there is no need to marry a partner living in a live-in relationship and live with them.

read this also, Gautami reveals the 3 main reasons why Kamla fell in love with him because of the salary dues.