எதிர்பார்ப்பை தூண்டிய அட்லீ படத்தின் முதல் நாள் வசூல்.. பதானை தொடர்ந்து வேட்டைக்கு தயாராகும் ஷாருக்கான்

tamil cinema news | cinema news

A poll on Jawan’s first day collection has taken the internet by storm.

Bollywood superstar Shah Rukh Khan’s Jawaan, directed by Atlee, has generated huge expectations. Starring Nayanthara, Vijay Sethupathi and many others, the film is slated to release on June 2.

Bollywood fans are very happy that the film which was in the works for many years is going to hit the screens soon. That’s why now they are making the news about the film viral on social media.

Read also: He said that the collection of 1000 crores for Atlee’s film Hero .. The palace of dreams has been broken and mixed into dust.

Not only this, they are spending every day waiting for the release day. In such a situation, the opinion poll regarding the first day collection of the film Jawan has created a buzz on the internet. In this way the film has been made in a budget of Rs 200 crores.

It is expected that the film will collect more than 70 crores in India on the first day. And the fans are saying that it will cross the 50 crore mark on its first day alone in the Bollywood industry.

Read also: Shahrukh Khan who fills the budget of Pathan

In such a situation, Shah Rukh Khan, who made a tremendous collection from the film Pathan, is preparing for the next film. Pathan, which released earlier this year with a budget of 225 crores, grossed over 1000 crores and took the Bollywood industry by storm.

The prospect of a follow-up film, Jawan, has left the other lead actors a bit apprehensive. In such a situation, the film crew is hoping that the film will take the budget within a few days of its release. With this, there is no doubt that Atlee will knock new opportunities in Bollywood.

Read also: salman khan is nervous because of shahrukh khan