ஏழாம் அறிவா, காஷ்மோராவா.? கங்குவா கெட்டப்புக்காக ரிஸ்க் எடுத்த சூர்யா.. ஊறுகாய் போல் பயன்படுத்திய சிவா

tamil cinema news | cinema news

This is the reason why the fans are now extremely scared of Shiva the leopard.

some time: Directed by Siruthai Siva, Suriya̵7;s menacing performance, Ganguwa is building up fast. The climes video of the film, which will hit the screens next year, was officially released on Suriya’s birthday.

After this video which put the entire film industry in danger, expectations from the film Ganguwa have increased. But that hope has now been turned into murderous panic by a new leak.

Read also: Surya who has only cars worth several crores deposited.. Net worth

That is, Surya’s appearance in that video scene and the accessories worn by him had surprised many people. Not only this, she spends more than two hours a day getting ready for that look.

For this the production team has spent the most. Those historical scenes created by Menaket will be part of the film. Otherwise the scenes involving Suriya have been shot in Goa which is apt for the period.

Read also: The KGF actor who comes to Ganguwa to threaten Suriya

Looking at it this way, it seems that these Ganguwa scenes will also be shown like flashbacks of films like Seventh Sense, Kaashmora, Seema Raja. This is the reason why the fans are now extremely scared of Shiva the leopard. Because in the video, first look poster that has come out now, everything looks like Surya in this look.

That’s why the fans expected that the film would be like this. But now the information that has come out is a bit disappointing. I don’t know how hard it is to use these difficult scenes as a pickle for Leopard Shiva.

Read also: 5 actors who are included in the list of hardworking villains!