ஒரே மாதத்தில் 30 படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்த நடிகை.. 12 படங்களுக்கே பெருமூச்சு விடும் விஜய் சேதுபதி

tamil cinema news | cinema news

Our Kannada Bengali Sarojdevi made her debut in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam languages.

Vijay Sethupathi is busy shooting for Bollywood these days. However, he is acting in several film occasions in Tamil and is currently visiting Mumbai and Tamil Nadu.

He has given call sheets for 12 films per year at the rate of one film per month. But he is sighing only for these 12 films. On one hand, in the 60s and 70s, our Kannada Bengali Sarojdevi made waves in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam languages.

Read also:Vijay Sethupathi is hanging in the underworld.. so many films in ten days?

There cannot be anyone in Tamil cinema who does not know him. So popular MGR has acted with Sivaji. To show his passion for acting, he has done three shifts in a day.

That is, she is doing shifts from 6 am to 2 am, 3 am to 9 am and 9:00 am to 2 am without rest. Sarojdevi, popularly known as Abhinay Saraswati in Kannada, has received the Padma Shri and Padma Bhushan awards.

Read also:Vijay Sethupathi’s next exam.

His foray into acting has earned him such awards. He has the honor of acting in over 200 films such as Nadodi Mannan, Kalyana Parivan, Kudumbath Thalivan, Padakoti, Thenam Palum.

Surprisingly, he has worked in 30 films in a month. Sadly, Vijay Sethupathi falters in comparison.

Read also:Vijay Sethupathi film without any amount.. The leading personalities of the superhit film have praised it fiercely.