சின்னத்திரை நயன்தாராவுடன் ஜோடி சேரும் யோகி பாபு.. மண்டேலாவுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டம் கூறை பிச்சுக்கிட்டு கொட்டுது

tamil cinema news | cinema news

Yogi Babu will work in Nayanthara̵7;s film!

Yogi Babu: When Yogi Babu entered cinema he was mocked and teased. His look made everyone laugh. But Yogi Babu took advantage of this and started mixing in comedy. At that time all comedy actors were in hero craze.

Taking a side gig, Yogi Babu started acting in comedy roles in films of top actors. After this he got a chance to become a hero. Accordingly, Madden played the lead role in the film Mandela directed by Ashwin. A step above it, Kolamavu acted as Nayanthara’s router in Kokila.

read this also: Yogi Babu is going to sideline Vadivelu

Big actors also get penance. Yogi Babu played the role of assault in Nayantara’s film. Yogi Babu is now working with small screen actress Nayanthara who keeps saying this. Yogi Babu made a splash in the recently released Sivakarthikeyan starrer Maveran.

In such a situation, the worship of Vani Bhojan film was kept today. The film is being directed by Radha Mohan, who directed SJ Suryah’s Toy. The film is produced by Disney Hotstar OTD in association with Isari Ganesan Wells Films International.

read this also: Dhoni’s performance at Yogi Babu’s music launch event

Vani Bhojan has no film offers recently. Also worked with Vikram in the film Mahan. His acting scenes were not included when the film was released. Vani Bhojan is in collaboration with Yogi Babu in this continuous Sodhappi.

Whatever Yogi Babu touches now turns to gold. That’s why Vani Bhojan is also expected to get opportunities with big actors after this film. Let’s wait and see how much this helps. And the update on the film will be released soon.

read this also: Yogi Babu’s popularity in the field .. Poster released in Hollywood film style