சிவகார்த்திகேயனை அனைவருக்கும் பிடிக்க 7 காரணங்கள்.. மார்க்கெட் இப்பவும் நிக்க இதுதான் விஷயம்

tamil cinema news | cinema news

Important reasons why Sivakarthikeyan is loved by all the fans.

Though Sivakarthikeyan came from the small screen, he is now seen on the silver screen alongside actors like Dhanush and Simbu. His market did not decline after more than one hit, even though he had given many flops.

Here are 7 reasons why Sivakarthikeyan remains an anchor in the minds of fans. That is, Sivakarthikeyan is giving more opportunities to new or young directors as compared to other heroes. It has brought new changes in Tamil cinema.

Read also: A friend who could not grow up like Sivakarthikeyan.. even though Vijay TV gave him a hand, to no avail

After this, the hero will be paid in advance in every film. But considering the status of the producer in some films, Sivakarthikeyan would be paid after completing the film. Apart from this, he worked in some films without taking any money.

And Sivakarthikeyan is kind. Hence, Sivakarthikeyan has repaid the debt of others. Even if there is any loss in his film, he has fixed it with his own money. Doubt that other heroes will do the same.

Read also: Sivakarthikeyan consoles the director who was ignored by Rajini

Sivakarthikeyan is giving opportunities to many actors in his films. That too from television and YouTube celebrities to actors like himself to act in his films. He also does a lot of social work.

Sivakarthikeyan’s last film Prince had a loss of more than 6 crores. Sivakarthikeyan accepted the loss and repaid the loan. Thus Sivakarthikeyan’s good character and helpful attitude are still remembered by his fans.

Read also: Sivakarthikeyan saves like a god despite being in debt.