சிவகார்த்திகேயன் மாதிரி வளர முடியாமல் போன நண்பர்.. விஜய் டிவி கை கொடுத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை

tamil cinema news | cinema news

As a step forward with Vijay TV, today Sivakarthikeyan has crossed all steps and is on top corner. Vijay TV debutant Maa Ka Ba Anand is struggling to come full circle on the silver screen.

As a step forward with Vijay TV, today Sivakarthikeyan has crossed all steps and is on top corner. Vijay is growing like a banyan tree next to Ajith. The fact that Sivakarthikeyan has carved a niche for himself in such a short span of time has come as a bit of a surprise to even leading actors.

Similarly many actors of Vijay TV are in good condition today. People like Swaminathan and Jeeva have come to the silver screen from Vijay TV only. Especially in comedy, Swaminathan is now creeping up as a lead actor.

Read also: Who is the idol of Sivakarthikeyan? that is the foundation of his monster evolution

Magba plays a major role in making various shows successful for Anand Vijay Television. But it has to be said that he has had no luck on the silver screen. He has a sense of good timing comedy. Somehow he did not succeed in cinema.

Vijay TV debutant Maa Ka Ba Anand is struggling to come full circle on the silver screen. The silver screen didn’t help Anand as much as the small screen. He also chose and acted out all kinds of stories that could be set for him.

Read also: You fell into the pit dug for us..the producers roasting Sivakarthikeyan on stage

Anand, who made his debut in Tamil cinema with the film Vanavarayan Vallavarayan, has also worked in films like Navarasa Thilakam, Kadalai, Mesaiai Murukku, Atti. But none of the films worked for him.

Despite acting in 5 to 6 films in Tamil in about five years, he has gone without a permanent recognition on the silver screen. Now he is back on Vijay TV. He left cinema after 2019.

Read also: Film director Sivakarthikeyan who asked for 2 times the salary.