ஜெயிச்சவங்க மட்டும் தான் ரஜினியோட கூட்டணி போட முடியும்.. சூப்பர் ஸ்டாருக்கு இப்படி ஒரு முகம் இருக்கா?

tamil cinema news | cinema news

Rajni will only cooperate with those who will be successful then.

Rajini used to play the villain at a time when Kamal was gearing up as a hero. But in a very short span of time, Rajni has replaced Kamal as a superstar. Although many people say that the reason for this is his style and acting, but there is also an important reason for this.

Many people would be surprised to know if the superstar has such a face. That is, if the director gave him a big hit but just a flop, Rajni would not work with him again. This can be seen from his screen career.

Read also: Producer lost due to Rajni’s film.. superstar kept him alive by giving him an unexpected gift

In this way, KS Ravikumar gave Rajini blockbuster hits like Badayappa and Muthu. But Rajinikanth refused to act in KS Ravikumar’s film after giving a dismal failure titled Ling. Apart from this, Rajni wants to work in whatever is trending at that time.

Rajini will star in Shankar’s films as it is learned that Shankar is a debutant director having worked with directors like P Vasu. Similarly, Rajini, who was traveling with Ilayaraja, made him compose music for his films with AR Raghuman Trentana.

Read also: Are you the superstar out there? The actor shows his anger towards Rajni who speaks realistically

Now Anirudh is getting good reception and recently Anirudh is giving music in Rajni’s films. Similarly, Rajinikanth cast people like Karthik Subbaraj, AR Murugadoss and now Nelson in his films.

This is the reason why Rajni has made tremendous progress in her career in a very short span of time. In a recent interview on the web, Bismi said that Rajni is using this as a strategy. Many people are saying that this is also true in a way.

Read also: Ajith and Vijay who follow Rajni..how dare you do all this