பிக் பாஸில் காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்கும் 3 போட்டியாளர்கள்.. கேமரா இருப்பது தெரியாமலே உளறிய கேவலம்

tamil cinema news | cinema news

Contestants of Bigg Boss season 6 have told in front of the camera that they are paying money to buy votes.

After 58 days, Bigg Boss season 6 is heating up and at the beginning of every week, the nomination list is prepared and the contestants will be placed in it on the basis of public votes and the one who gets the least votes in the weekend will be evicted. . ,

Quincy has now left the Bigg Boss house after Robert Master’s eviction last week. It has been revealed that some of the remaining contestants are buying votes by paying money.

Read also: 4 contestants of Bigg Boss who hid their divorce.. Robert Master who was a playboy even in his old age

It is disgusting that three contestants of Bigg Boss season 6 said this live without knowing that there is a camera in their mouth. This means that money has been given to PROs who act as touts for the votes cast by Bigg Boss fans.

Every celebrity seeks film opportunities and promotions through their managers, called PROs. In such a situation, all the three celebrities have bought votes using PRO in Bigg Boss house.

Read also: 2 contestants are going to be evicted this week in Bigg Boss

Because Bigg Boss Season 6 contestants Ram, Tanalakshmi and Janani are not that familiar to the fans. Due to this PRO has been given Ram 2 Lakh, Thanalaxmi 5 Lakh and Janani 1 Lakh and they are buying votes through fans.

Now it is becoming clear how big a scam it is. Bigg Boss fans are pulling these three fiercely on social media, that is why Ram is not doing anything in Bigg Boss house for so long and mischief maker Dhanalakshmi is now in Bigg Boss house.

Read also: Quincy’s salary in Bigg Boss .. so much salary to eat pepper?