மாமன்னனால் திசை மாறிய வடிவேலுவின் சினிமா பயணம்.. மாரி செல்வராஜால் வைகைப்புயலுக்கு வந்த வாழ்வு

tamil cinema news | cinema news

Vadivelu has now scared heroes beyond comedy actors

Vadivelu: The new Shekhar Returns, in which Vadivelu came to act in cinema after the red card ban, in which he played the protagonist, took the stage. Vadivelu is acting as comedy actor in few movies like Chandramukhi 2. Case in point, the film Mamanan directed by Mari Selvaraj and starring Udhayanidhi, Vadivelu and Bhagath Basil was released recently.

Although Udhayanidhi was the hero in this film, but Vadivelu played the role of father-in-law, the hero of the story. He made everyone wonder if he had such acting talent. Because everyone knows that comedy is the art of Vadivel.

read this also: Singamuthu kept Vadivelu lying down for six months.

But Vadivelu played an emotional character for the first time and left everyone spellbound. Now, thanks to Mamnan, Vaikaipuyal is back in Tamil cinema. This means that now he is getting opportunities in films only as a hero.

Vadivelu is also starring in the Italian remake of the film “The Life is Beautiful”. Director Mari Selvaraj is also directing this film. It is reported that an official announcement regarding this film will be issued soon.

read this also: I am a big man in tamil nadu and he can’t stomp his feet..vadivelu missed a hit film

Vadivelu has now started his second innings with Mamanan. The new Shekhar in the film suffered a major setback and decided that he would no longer play the hero. But Mamnan transformed him into a different form.

Apart from Mari Selvaraj, some other directors are showing interest in directing a film with Vadivelu in the lead role. Because of this, Vadivelu has now put even the heroes in awe of the comedy actors. The play of Vaigai Puyal Vadivelu is about to begin now.

read this also: Karma that rebounded for ten years..Popularity says it’s ten years for Vadivel