ரஜினியின் பலம், பலவீனத்தை புட்டு புட்டு வைத்த குரு கே.பாலச்சந்தர்.. சூப்பர் ஸ்டாரின் சக்சஸ் சீக்ரெட்

tamil cinema news | cinema news

K Balachander, who can be seen as a superstar guru in cinema, has putu putu putu putu putu putu of Rajni’s strength and weakness.

Superstar Rajinikanth, even at the age of 71, continues to garner mass performances as a hero in Kollywood due to the overwhelming support he has received from his fans. In one of his interview K Balachander Putu Putu Putu what are the strengths and weaknesses of superstar Rajinikanth who has his own style like superstar ninna style, walking style.

Rajinikanth, who was a simple bus driver in Karnataka, was cast by director K. Balachander in Apoorva Raagangal opposite Kamal Haasan. After this film, he rose to fame with several hit films.

read this also, Rajni who ruined a generation

So what is the secret of superstar Rajinikanth’s success has now come to the fore. It is common knowledge that Rajni is very spiritual. But K Balachander has said that his spirituality is his strength.

And when Rajini finishes a film before its release, the tension he feels is his weakness. Because when the shooting of the film is completed, they will leave it without worrying about the success or failure of the film.

read this also, 6 movies of Rajini and Kaundamani produced by Semma Luthi.

But K Balachander, who can be seen as a superstar guru in cinema, has openly said that Rajni is such a character who gets unnecessarily tense till the release of the film. K Balachander has also said that till now Rajni, who has been shining as a top hero in the cinema, should leave this kind of tension alone.

Moreover, while Rajinikanth’s last film Annatha opened to mixed reviews, his upcoming film Jailor is all set to release on April 14, and fans are looking forward to it.

read this also, Baba lost from the ruling party.. Is this the reason for Rajni’s madness!