ரஜினி கமலுக்கு டஃப் கொடுத்த நடிகர்.. ஒரே ஒரு நடிகருக்கு 3 படம் 500 நாட்கள் திரையரங்களில் ஓடியது

tamil cinema news | cinema news

Rajni gave the biggest challenge to Kamal.

Actors Rajni and Kamal: In the current era, countless films are being released in theaters. That’s why it has become a situation that some films come and run only for a few days.

But earlier everything was not like this. If a film comes and the fans like it, then the film runs for months and becomes profitable.

Read also: 5 films of Rajinikanth which were re-released, even today you will still sit.. Billa became famous in every household

Thus, three films starring one actor have crossed 500 days. This is very surprising. Because at that time even the films of Rajni and Kamal did not run that much.

It is this actor who gave the biggest challenge to Rajni and Kamal. He is none other than our very own Mike Mohan. His movies like Tripathila Kanathila, Vidhi, Nenchathi Kilathey were all based on love.

Read also: The seed he has sown will grow into a tree.

It can be said that his realistic performance and sad look have attracted fans. Similarly, Tyagaraja Bhagavatar starrer Haridas ran for 800 days and Rajinikanth starrer Chandramukhi for 850 days.

But for all of them it was like a fig tree that went on in theaters for days. Why are Shivaji, MGR and Kamal not included in this list? Only three films starring Mohan ran for 500 days in theaters and he has set a record as an actor who has done what no one else has done in Tamil cinema.

Read also: Oh Mike Mohan has so many records? creator of penance from morning to night