விஜய்க்கு போட்டியாக வசூல் மன்னனாக களமிறங்கும் சூர்யா.. லியோ படத்தை விட அதிக லாபத்தை பார்த்த ரோலக்ஸ்

tamil cinema news | cinema news

Currently, the shooting of Suriya’s 42, being directed by Siruthai Siva, is going on in full swing.

After last year’s Suriya-starrer Edhiram Vathindavan, he played Rolex in Lokesh’s Vikram, and left fans moaning about Rolex. Similarly, this year also a winning film should be given. He is trying very hard to see the biggest profit.

Currently, the shooting of Suriya’s 42, being directed by Siruthai Siva, is going on in full swing. The film is being made as a historical film. His opposite Disha Pathani is working in the film. Devi Sri Prasad has composed the music for the film.

Read also: Who left Tata and went to his birthplace Mumbai.. Surya rains crores for his wife

Also, this film is being made to compete with Vijay’s Leo. And Vijay’s film has done a business of 400 crores. But Suriya’s 42nd film has done a business of 500 crores. Next to this Lokesh Kanagaraj released the promo of Leo in his own style, Suriya 42 will release the promo of Siruthai Siva on 14th April.

The fans are eagerly waiting for that day. Sun is behind all these systems. Because he is doing all the work with the thought of releasing this film as a competitor to Vijay and somehow winning the collection.

Read also: Suriya showing excessive closeness .. Heroine clinging from all sides

But instead of competing with Vijay, he is thinking of competing with Lokesh’s film. How viable this is is not known. Because now everyone knows what Lokesh’s film looks like. In such a situation, with what courage he has done such things, it is a big question mark.

But if only one thing i.e. if his film broke the massive collection records of Leo’s film, surely Suriya’s growth would be different. They are also planning to release the film in 10 languages ​​and in 3D. This is going to be a big treat for Suriya fans.

Read also: full story of league vadivasal