விரைவில் உருவாக இருக்கும் பாட்ஷா 2 .. ரஜினியின் அனுமதிக்காக காத்திருக்கும் அல்டிமேட் ஹீரோ

tamil cinema news | cinema news

Baadshah Part II announcement coming soon

Badshah is a 1995 Pongal release starring superstar Rajinikanth. This film was directed by Suresh Krishna. Starring Raghuvaran, Nagma and Charanraj, the film marked the biggest turning point in superstar Rajinikanth’s film career.

After this film, the shadow of Badshah looms large in all the stories of Mumbai Dadak. This is how Badshah became a great film. Badshah was well received by the audience and earned around 27 crores during that period.

Read also: ok only for superstar..the heroine who made vijaykanth ugly

The second part of Rajinikanth’s Baadshah was the biggest expectation of the entire Kollywood fans. But the superstar is not backing down. Director Suresh Krishna also never said anything about this. In such a situation, an update has been released in Badshah 2.

Presently director Vishnuvardhan has bagged the second part of Badshah. Vishnuvardhan had already directed the second part of superstar Rajinikanth’s Badla with actor Ajith. Rajni wanted Ajith to work in this film.

Read also: The captain who suffered consecutive defeats in 1987.. The superstar who accepted defeat

Billa 2 was also a tremendous hit. After that, Vishnuvardhan directed the film Aaram with actor Ajith. Ajith has also been roped in for Badshah 2. Presently, daily discussion is going on in Satya Jyoti Security Office regarding Padshah 2.

He has also talked to superstar Rajinikanth to make the second part of this film. They are also expected to get permission soon. Notification will be issued soon. Further announcements of Baadshah 2 are likely to emerge after Ajith wraps up Vignesh Sivan’s film, in which he is currently starring.

Read also: Housebull Superstar’s film in 850 theatres.. Hit film like Rajni’s Padsha